Full screen

Alle priser er oppgitt i NOK som CPM (pris per tusende visning) dersom ikke annet er oppgitt. Se under for utvalg av våre formater. 

Se mer informasjon under menyen Spesifikasjoner. 
Se her for: Spesifikasjoner for HTML-annonser på Amedias publikasjoner